Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Przestrzeń konferencyjna

dostępna dzięki współorganizatorowi konferencji

CINiBA